Die goeie in Goeie Vrydag, wat ons dan ook herinner aan die Passie van Christus.

As ek dink aan my passie, om naby aan Christus te leef en Sy wil in my lewe tot uitvoer te bring(www.oneheartcf.org)   – dan raak ek opgewonde….. Kyk maar na enige iemand wat oor sy passie gesels en die persoon raak opgewonde.

Na oploop van Goeie Vrydag, raak ek opgewonde – en nou trap ek seker op “religion” en “tradisie” se tone,  maar dit is tyd dat daar bietjie toon getrap word, want dankie tog my redding word nie deur “religion” of deur “tradisie” bepaal nie.

Partykeer raak n mens so vasgevang in die gebruike en oorlewerings van vorige geslagte, dat ʼn mens die passie van Christus, mis. (Mark 10:45)

Ons wil so “educated” raak dat ons die “basics” van Christenskap totaal en al mis!

Jesus Christus, IS God wat mens geword het (Johannes 1: 1-2, 14, 18)om ʼn baie duidelike doel te verwesenlik – om die finale offer te word sodat ek en jy die Ewige Lewe kan hê (Johannes 5:24), om ons sonde weg te neem(2 Korintiërs 5:21) sodat ons in ʼn verhouding met God die Vader kan staan en sodoende kinders van God te kan wees(1 Johannes 5:1).

Finish en klaar! So eenvoudig soos dit.

Dit se baie duidelik in Hebreers 12:2 dat ons ons oe gevestig moet hou op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die VREUGDE wat vir Hom in vooruitsig was, het Hy die KRUIS verduur sonder om vir die skande terug te deins en Hy sit nou aan die regterhand van God.

Ja, die lyding wat Hy moes ervaar, was onmenslik en die Woord sê Hy was vir ons sondes verbrysel,  (Jesaja 53:5), maar deur dit als het Hy net een doel voor oë gehad – ek en jy!

Ek kan nie anders as om opgewonde te raak nie, want die Skepper van die Heelal het my so lief (Johannes 3:16) dat Hy deur daardie verskriklike onmenslike vernedering en lyding gegaan het sodat ek vir Ewig kan lewe saam met Hom en in ʼn verhouding met Hom kan leef en elke dag Sy wil in my lewe tot uitvoer kan bring.

Dit, vir my, is n vreugdevolle gedagte! Want in my hart glo ek dat God nie wil hê ons moet met somber gesigte moet rondbeweeg en half in ʼn rou ingaan oor wat met Hom gebeur het nie – want niks het met Hom gebeur wat Hy nie voor die tyd geweet het nie en wat nie beplan was nie (Heb 10:8-10) – die manier hoe dit gebeur het, was om die profesieë te vervul en dra ook krag. Want met elke sweepslag, het daar vir ons genesing gekom deur Sy wonde (Matteus 8:17)– elke ding wat gebeur het, dien ʼn doel.

Maar kom ons bly nogsteeds net by die basics, want partykeer raak mense verstengel in diep teologiese verduidelikings dat hulle nie eers hulself daaruit kan kry nie en dan plaas hulle hulself net weer onder n wet – maar dis n onderwerp vir na nader keer.

Waarom is Goeie Vrydag, goed en moet dit volgens my ʼn dag van vreugde wees? (Lukas 15:10)

  1. Jesus se kruisdood en opstanding het vir ons die Ewige Lewe gebring (Romeine 10:9)

Niks wat ek of jy doen, kan ons ʼn kaartjie na die Hemel toe koop nie – dit IS ʼn gratis geskenk (Romeine 6:23).

  1. Jesus se kruisdood het my sonde weggeneem (Romeine 6:23)

Slegs Jesus kan vergewing van sonde bewerk, geen mens of daad nie.

  1. Jesus se kruisdood het my kind van God gemaak (1 Johannes 5:1)

Daar is geen ander weg om n verhouding met God die Vader te hê, as deur Jesus nie(Johannes 14:6).

  1. Jesus se lyding het vir ons genesing gebring (Jesaja 53:5)

Alles wat ʼn mens seermaak, is reeds afgehandel by die kruis – ons moet dit net daar los.

Nr 4 voel seker makliker gesê as gedaan, nê? Maar dis hier waar ons geloof in Christus en ons wandel in die Gees getoets word en waar dit die seerste maak – want om Christus te volg is nie ʼn fairytale nie – ja, dis vol opwinding en wonderwerke, maar dit het ook die challenges van swaarkry. Maar…..maar…..nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my Skepper.

Dis so eenvoudig soos dit:  Lewe met God of Lewe sonder God

Lewe met God bied die versekering dat jy nooit alleen deur die lewe sal gaan nie en jy sal die wyste Persoon hê aan jou sy om jou te lei en te help met lewensbesluite – Lewe sonder God, bied jou slegs jou eie krag en wysheid en dis baie scary! (Romeine 8:9)

As jy onseker vandag is of jy ʼn kind van God is, gaan lees Romeine 10 en belei die volgende hardop:

Rom 10:9-10 “9As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. 10Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered.”

So maklik soos dit….